ÇED - Çevresel Etki Değerlendirme

Çevresel değerlendirme sürecinin planlamayla bütünleştirilmesinin sağlanması,ÇED sürecinin, yapımı planlanan projenin ilk aşamalarına uygulanmasının sağlanması, Proje sahibinin, çevresel hedeflerle ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasının sağlanması, Proje ile ilgili karar vericilere, proje ve ÇED raporunun bir arada sunulması ile daha sağlıklı karar sürecinin oluşturulmasının sağlanması, Projenin ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi sırasında halkın ve ilgili tarafların katılımının sağlanmasıdır.


ÇED, Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin, çevre üzerine olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin önlenmesi, en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin tespit edilmesi, seçilen yer ve proje alternatiflerinin değerlendirilmesi çalışmalarını içeren “karar verme süreci”dir. 16/12/2003 gün ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ÇED Yönetmeliğinin ana ilkeleri;

Çevresel değerlendirme sürecinin planlamayla bütünleştirilmesinin sağlanması,ÇED sürecinin, yapımı planlanan projenin ilk aşamalarına uygulanmasının sağlanması, Proje sahibinin, çevresel hedeflerle ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmasının sağlanması, Proje ile ilgili karar vericilere, proje ve ÇED raporunun bir arada sunulması ile daha    sağlıklı  karar sürecinin oluşturulmasının sağlanması, Projenin ÇED süreci içerisinde değerlendirilmesi sırasında halkın ve ilgili tarafların katılımının sağlanmasıdır. 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapımı planlanan faaliyetler, halen yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Yönetmeliği, EK I VE EK II Listesi’nde yer alıyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyuluyor ise, bu Yönetmelik gereği, faaliyet sahibince hazırlanan ÇED raporları, Bakanlık Mevzuatı çerçevesinde incelenir, bu kapsamda düzenlenen toplantılara katılım sağlanarak, rapor ve faaliyete ilişkin “olumlu” ya da “olumsuz” görüş oluşturulur. 

Bakanlığa sunulan ÇED Raporları incelenirken; özellikle, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezi ve turizm potansiyeli taşıyan yerler olmak üzere, çevre üzerine yapabilecekleri bütün etkiler incelenir ve değerlendirme yapılır. Söz konusu işin takibi Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı, Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.