Emisyon İzni

Hava Kirliliğini Kontrol Yönetmeliğine göre Emisyonları kontrol altına almak insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için tesislerin Emisyon İzinlerine tabi olması zorunludur.


Emisyon, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki hava kirleticileridir. Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, planlama aşamasında Emisyon Ön İzni ve işletme aşamasında Emisyon İzni alınması gerekir. Hava Kirliliğini Kontrol Yönetmeliğine göre Emisyonları kontrol altına almak insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için tesislerin Emisyon İzinlerine tabi olması zorunludur.

Hedef Çevre, Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan; 

  • Emisyon İzin Belgesi 
  • Emisyon İzin Dosyası 
  • Emisyon Ölçüm Raporu 
  • İş termin planı 
  • Ön izinler ve izinler 
  • Şartlı ve kısmi izin başvuruları 
  • Tesisten çıkan emisyonun tespiti 
  • Hava kirliliğinin önlenmesi tetkiki 
  • Tesislerin yakıt ve hammadde ürünlerinin tetkik ve tespiti 
  • Taşıma, depolama ve kullanım şartları 

Gibi hizmetleri işlemeniz adına mevzuata ve belirtilen formatlara uygun olarak hazırlar ve tüm süreci yönetir. Yetkili merciler ile tüm yazışmalar, elektronik haberleşme ve görüşmeleri titizlikle sizin adınıza gerçekleştirerek gerekli izin ve belgeleri almanızı sağlar. Hedef Çevre, sektördeki bilgi, birikim ve uzmanlığı ile Çevre Danışmanlık alanında işletmenizin çözüm ortağıdır.