Proje Tanıtım Dosyası

ÇED Yönetmeliği doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası aşağıdaki projeler/faaliyetler için, hazırlanır.


ÇED Yönetmeliği EK-II listesinde yer alan projeler,

Kapasite artışı yapılması planlanan ve kapasite artış toplamı Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki faaliyetler, Bu projeler/faaliyetler için, Ek-IV’de yer alan kriterler doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulur. İnceleme değerlendirme sürecinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, proje/faaliyet hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verir.